Dan : Opozicija zove SDP 
na nastavak razgovora

Opozicija zove SDP na nastavak razgovora

Izvor: Dan | 20.08.2014 18:43

Opo¬≠zi¬≠ci¬≠ja je po¬≠zva¬≠la So¬≠ci¬≠jal¬≠de¬≠mo¬≠krat¬≠sku par¬≠ti¬≠ju (SDP) na na¬≠sta¬≠vak pre¬≠go¬≠vo¬≠ra o for¬≠mi¬≠ra¬≠nju ma¬≠njin¬≠ske vla¬≠sti u Pod¬≠go¬≠ri¬≠ci, tvr¬≠de¬≠ći da ne¬≠ma uslo¬≠va...